Det finns oanade möjligheter utanför min sfär. Det finns gedigna möjligheter att växa. Ingenting går upp mot dem. Här vandrar solen över himlabanan. Tänk att bara se stjärnorna utanför ett hem. Vårens ljus är formidabelt. Det väcker varje vårknopp, det väcker varje stringens. Det väcker varje medveten tanke. Och varje medveten handling.
Så vacker i Din bana!