Efter en text som jag skrivit tänker jag: En människa kan alltid förändras och finna sin ledning inom sig själv. Det är hon som preciserar sitt liv med dess fasta ståndpunkter. Alltid kan hon bygga nytt, tänka nytt, skapa nytt. Nytt på nytt. Utan att alls behöva fråga någon annan. Att skapa vibrerar som en telefonstolpe ljuder när 23 fåglar radar upp sig invid den nyss harvade åkern på 50-talet. Att skapa och skapa sitt liv är en fantastisk ordning. Det är som blommornas och växternas liv, där medvetandet går mer hand i hand.