Dagen faller in. Måtte det vara det skönaste och godaste som segrar. Visst är vi människor uppdelade i nästan två läger. Men visst har vi viktiga övergångar emellan varandra. Stora fantastiska korridorer emellan oss som gör att vi förstår att känna det rätta för oss alla. Att känna igen det sanna som många av oss genom tiderna beskriver. Ett helt land känner sig osäkert. Och jag känner mig osäker med dem. Men säkert säkert är det, det skönaste som segrar! Ty vi är många som arbetar för och önskar det.