Höstvinden har börjat vina här. Med den kommer framtiden. Framtidens vind som vi kan välja. Framtidens vind som vi saknat börjar över alla gränser. Vinden drar igenom nästan tomma kronor där bara några blad ännu sitter. Vinden tar upp de ädla bladen och svingar sig förbi tankarna. Den inspirerar att skriva mer att känna och tänka mer. Liksom en början ut. Vindlar emellan idag och i morgon, som en vacker hjort med ädla horn.