Det hänger fyra droppar, fem sex på kanten av min Globe theatrebalkong. Dimman ligger inbäddad i träden. Solrosen står trosviss i min blåa vas skapad av min vän. Trädgården är grön och dimmig. Överallt ligger den gråa vackra himlen. Och mina tankar.