Att språka skönt är så vackert. Att språka stilla och intensivt när någon ger tillbaka – att också språka stilla och intensivt. När någon följer Dig i Dina spår och Du själv gör det samma, till den andra. Så mycket möte det är, när Du får nya tankar och den andra berättar något nytt. Det är som blommor som ger och ger och Du får nya blommor.
Tack för eftermiddagen som gick så följsamt. Som en ny blomma som blir till!