Livet är nog mycket större än vad vi tror. All denna djupa känsla, all denna kunskap som vi tillgodogör oss år från år. All denna förhoppning och förståelse ger oss mycket mer än vad vi nu kan förstå. Under tiden strävar vi efter någonting som var och en känner att vi riktigt gott behöver. Att sträva efter och ge det som är gott är omistligt. Så gör växterna så gör också jag. En genomskinlig morgon som är sedd över nejderna, är ovärderlig. En liten liten uns av öppenhet och tyst jämbördighet, ger allt.