Dimman ligger över markerna här. Stråken i solen är genomskinliga grå. Där lever tunna
tunna vattendroppar över markerna. Gräset bugar sig ned. Och frukten glittrar i solen. Bladen är ännu blankade lyfta i den stilla vinden. Vilken fantastisk gryning det är. Den går nära mitt hjärta som darrar i solen.