Vilken härlig dag idag för Frankrike! För 70 år sedan befriades Paris efter ockupation. Den blivande statsministern C A J M de Gaulle sade högtidligt att deras land hade befriats av sig självt. Att få leva i frihet för varje land och varje människa, menar jag är så oerhört viktigt! Friheten är kärleken till det mest demokratiska. Inte bara för några få. Utan för varje person.