Jämställdhet. Lika lön – lika värde. De mänskliga rättigheterna. Det är värt stort att arbeta för! Grattis till det fina reultatet! Tack!

Bild Den rosa bägaren.
foto A. S.
2014-05-26