Är det inte så att pusselbitarna mer och mer går ihop? Om Du har många pusselbitar så ligger de längre och väntar och väntar längre. För de är mer komplicerade, de är mer inne i andras pussel från förr i tiden. Så kommer de närmare och närmare Dig, när Du lägger dem. Du vill få fri utsikt. Då tar det längre och längre tid. Men det är det värt! Hur skönt är det inte att verkligen få finna sina själsfränder. Hur lång är inte konsten och arkitekturen! Och Du kan finna dem!