Ett liv är så skört och starkt. Det är oövervinnerligt. Ingenting kan komma längre. Allting detta vill vi förstå. Och allting väntar vi ifrån det. Ett liv är många upplevelser och minnen som Du har. Allt detta kan ingen ta bort. Allting vill visa sig i kärleksfullhet. Den fulla hela skepnaden. Den fullödigheten är att komma närmare. Vad är närmare än självaste livet? Ja just naturens fyllda kommande. Ett liv är så verkligt och skönt! Vad kommer det att innebära nu i vår?


Bild som inte ville vända sig

Foto A. S.