Det skall komma tödagar har jag hört och läst, om några dagar. Visserligen vill vintersnön ligga kvar, det märker jag. Men det skall snart komma tödagar, då snön vill smälta bort. På lördag eftermiddag var det kanske, så långt in i framtiden som jag kan se. Stora vita vallar ligger här vid vägarna. Höga som små hus! Och idag fick jag hjälp att åka hem efter att jag handlat. En riktigt bra person körde mig. Vi samtalade om Nya Tomteboda om alla de stora fönstren, som han hade varit med om att bära och bygga vackert med. Flera meter breda och flera meter höga. Ju högre upp de sattes, desto starkare måste de vara. Jag tror att jag måste se det en dag! Det nya vid det redan byggda!