Livet är så stort så stort. Och jag känner mig ändå inte liten. Bara innesluten. Hur fantastiskt ett liv är! Hur majestätiskt och användbart! Som att hålla i handen en fullödighet.