Tänk att en sådan människa har levt! Han levde för rättvisan. Han levde inte bara för den. Han arbetade hela tiden för den, oavsett vilket motstånd han fick. Han såg längre fram och fick andra med sig att se det. Han fick lida för rättvisan ifrån år till år. Ändå följde han sin linje. Den som till slut skulle få alla parter att vinna. Den linje som i alla tider till slut kommer att vinna, om vi är några som börjar och några som kommer med. Så kan vi skapa strukturer som alltid är demokratiska. Han förändrade samhället för oss. Det är ett samhälle som är mycket mycket vackrare och starkare, om alla får vara med! Och Din glädje och humor Nelson Rolihlahla Mandela, jag älskade den!