Ett stort land och ett litet land, samtalar via sina företrädare länge så att hoppet känns! Där finns tänkande bakom. Fler frågor: Hur ska vi handla för att göra rätt? Vilka skall vara med? Långa utförliga tankar beskriver dessa företrädare seriöst. Det är ett seriöst tänkande. Ge dem ett seriöst handlande, som kan ge många fler sin frihet. Frihandel låter mycket bra. Jag önskar det blir frihandel för alla.