Tänk vad en bild kan göra! Tänk vad en minnesbild kan giva! När två minns för exakt femtio år sedan. Det är härligt! Den nya grundskolan började för oss. Med olika tankar och olika längtan. För mig gav det ett överskridande. Och många nya möjligheter: Träslöjd till exempel. Träslöjden blev till slut något för de få flickor som valde den. Vilken vacker ram jag skapade. Den gav jag sedan som gåva till min lärare. Det tyska språket gav mig också sånger från min lärare. Och början till all grammatik: Allt strukturellt tänkande. Det fanns strukturer starka som vidjor upptäckte jag. Tack för den fina undervisningen!