Vilken härlig stor fråga: Är Kungagraven i Kivik kanske en kungagrav ändå? En grav som kanske är en kungs grav. En av personerna i den har nyss daterats vara från bronsåldern ca 1400 före Kristus. Bilderna är fantastiska på hällarnas insida. Några liknar dem på hällristningarna utanför Simrishamn. Stiliserade hästar med kraftiga linjer emellan. Solkors, bronsyxor och djur och människor. Så finns det vågrörelser i flera etapper som sjuttonhundratalsforskare tecknad ned. Under adertonhundratalet blev dessa vågrörelser starkt stiliserade till raka v-ringade linjer. Vilken forskare har tecknad ned dem rätt? Och sist men inte minst finns två omegatecken med en typografi som bara romarna hade ca 146 år före Kristus. Var ifrån kommer omegatecknen? Kommer influenserna från Fenicierna? Fenicierna som troligen handlade också med Skandinavien. Bilderna håller på att ritas om med den nyaste tekniken. Blir det 1700-talet eller 1800-talet som får rätt? Vilken fantastisk fråga jag fann? Jag väntar nu på arkeologerna som kan komma med svaret, till denna sköna och viktiga gåta. Tack för Din fina visning!