Det rätta är enkelt. Det som är rättvist är också alltid sant och komplicerat. Så skönt det känns! Det som är rätt är att ingen enda skall behöva ge sin plats för någon annans skapande, eller ge sin plats för någon annans idéer och konkretion. Alltid, när vi bygger något behöver vi passa in det. Är det på någon annans bekostnad behöver vi ta bort det! Det enda som vi kan räkna som konst, är det som verkligt inte tar bort någonting ifrån någon annan. Det bara ger. Konsten är stor och fri! Den behöver aldrig ta bort alls någonting ifrån en enda! Att provocera är en helt annan sak. Äkta konst har alltid ett mervärde förbi allting annat. Det är det som gör att vi kan känna, inse och tänka stort. Av det kommer vi att kunna växa.