Fin gemenskap fick vi där vi satt i det stora rummet ibland sköna målningar från 1180-talet. Körer från alla åldrar skapade en spännande vårkonsert för oss i den inspirerande grönskan. Sånger från 1400-talet steg upp och klädde valven. Från 17-18-1900-talet också kom de emot oss så att vi alla blev som ett i rummet. Barn- och ungdomskören lät sina vackra röster lindas kring oss tills det gav ett skapande varmt eko till alla. Otroligt hur mycket de ungas och äldres röster kan förändra en dag. De sjöng alla och stod i rader sedan ute på grusgången. Så fint ni gav i Brösarp!