Det var skönt att få veta av flera att vinsterna i vårt land har stigit stort. Och att reallönerna har sänkts ännu större. Under 31 år har det hänt. Allt detta för de viktiga investeringarna och arbetstillfällenas skull. Och vad ska vi göra? En balans av stora mått behöver skapas. Inget land kan fördela sina inkomster för smått. Inte vårt land kan göra annat just nu, än att omfördela. Vinster och löner är nära beroende av varandra. En ökning av jämlikheten mellan det fina kapitalet och de några och många som skapar det är av en ojämförlig vikt. Balansen min vän. Balansen där emellan är nödvändig. Jag vill se nya strukturer.