Jag hörde en sann känsla, att följa sitt innersta väsen. Även om den är obekväm. Även om den går för eller emot Dig själv. Jag hörde en nära sång om bron som kan gå över mörka vatten, om bron som kan ena det som tycks stort vara oenigt. Visst är det orden och sången som kan ge storhet i vår värld, som vill utvecklas och gro liksom en blomlök. Vi har en sann känsla att följa!