Så härligt att förstå vad som händer i världen. Den omgrupperar sig vidare nästan utan vår vetskap. Så skönt då att läsa djupare och att se. Och så inse. Vi kan skapa skönare strukturer för samarbete först. Så att vi slipper att lägga stora resurser på stora konflikter som ändå alltid blir tusen tusen förlorare till. Visst är ett respekterande samarbete bäst i alla lägen. Var med Du också och strukturera riktigt hur ett verkligt samarbete ser ut. De yngre och äldre, kvinnan och mannen: Det är vi som skall skapa det nya sida vid sida.