Kulturen och naturens röse, äntligen fick jag se det. Miljontals år var det emellan meteoritstenarna och de utmejslade bildstenarna som Nils Nilsson skapade på 1880-talet av det han funnit på sin åker. Vilka bildsköna bildstenar med stora texter om livet och paradiset. Nedanför Hallsbergs Gårds egna ägor skapade han ett nytt hem till sig. Du måste finna vägen dit, då det är ett nödvändigt landskapsarv som borde vara ett fantastiskt världsarv. För ingenstans i världen kan Du finna sådana rika bildstenar skrivna på vårt språk så stilfullt. Hans tidigare gård, lät han barnen och barnbarnen få i gåva att ta över. Det som nu är Hallsbergs Hembygdsmuseum. Vilken gård sedan med starka kvinnors liv helt kvar. Jag är uppfylld stort av detta nu. Och av makarna Damms visningar och liv. Deras händer har gröna fingrar. Jag såg deras blommor och fick vara i sådan samvaro, som är lika stor som livet självt! Tack! Vilken portal till helgen!