Kulturlunch på en grönskande onsdag fick vi. Det var roligt att se varandra och att få lyssna. Varje Kulturlunch är sig olik. Varje Kulturlunch är exakt. Idag var uppgiften: Berätta om ett verk som Du just nu skapar. En målning, skulptur eller text. Och berätta något om Ditt arbete och Ditt liv. Så olika berättelser vi fick höra: Jag arbetar på en målning med tre tigrar som går i otakt – eller i sin egen takt alla tre. Ett kattdjur lever i frihet. Det är ett förarbete till en utställning i Paris. Jag skriver texter som vill kommunicera med den generationen som nu går – och har gått i pension. Jag är inte konstnär men skriver texter som kan komma att förändra – och som vill visa hur människor behöver mötas: Precis där var och en är, för att en produktion ska kunna äga rum. Hela nejden är grönskande grön när jag åker hem. Varje rapsfält är som på vykorten började. Varje ljust björkblad vajar och svänger bredvid vägarna. Varje körsbärsträd och päronträd i solen står i stolt blom. Jag känner att vi är så mycket på väg!