Att vara människa är mystik. Att vara en människa smockfull med historia är fantastiskt mystiskt. Varje människa har ett jag, om hon lägger ned tid på att lära känna det. Varje människa står i en härlig korsväg, där tusentals vägar leder utifrån och in. Och miljontals ja billjontals vägar leder inifrån och ut. Så fantastiskt mystiskt att varje människa står i sin egen korsväg, om hon lägger ned tid på att se och förstå sig själv och andra. Om hon lägger ned tid på att konstruera kontexter/sammanhang kring varje händelse och människa. Om jag förstår Dig – Så förstår jag mig. Och vice versa. Hela tiden om vartannat. Vilken stor gåva jag fått. Vilket härligt tillfälle!