Så grönskande är alla jordar här när jag åker till Kulturlunchen på Restaurang Hotell Svea idag. Långa vackra grönskande jordfält och harvade bruna stora fält. Med små varma droppar duggregn. Idag äter någon av oss någon firre med broccoli och några lammstek som den smakade förr. Idag började vi samtala om den viktiga barndomen. Och frågeställningen var också denna: Barndomens betydelse för Ditt skapande? Finns det upplevelser från Din barndom som påverkade Dig att börja skapa – bli en skapande människa? Så här blev några svar: Det är en sådan stor fråga. Jag kan inte just nu svara direkt på den då den är så omfattande. Det är klart att barndomen har en tydlig viktig betydelse för mitt skapande – och allt vad vi gör. Men hur det ser ut, kan jag inte riktigt säga nu. Jag var sjutton år när jag första gången sammanfattade upplevelser i mitt liv. Och sedan valde att gå vägen fram. Det fanns människor som blev betydelsefulla, med sin lärdom och sina berättelser för mig. Det gjorde mig fri. Sedan fick jag en upplevelse av storhet. Något av det här har gjort mig till en skapande människa. Mitt skapande utgår ifrån en kontrast till det som inte var så bra. Alla strukturer som jag fann vara obrukbara ville jag skapa nya. Min barndoms upplevelser av estetiken från äldre kulturer i Europa på museerna gav mig stort. Också mina föräldrars estetiska varma intresse gav mig. Och jag tänker: Att vara en skapande människa är att vilja ge inspiration och frågor till sig själv och till andra. Allt det som skapas ger en rymd. Det ger ett utrymme att vara skönt i. Och därifrån att fortsätta att kunna skapa ifrån!