Underbara Kvinnodagen är till för att kvinnor ska förstå kvinnor. Kvinnor som ska förstå kvinnor som är yngre. Kvinnor som ska förstå kvinnor som är äldre. Kvinnor som ska förstå sig själva. Kvinnor som vill förstå kvinnofrågan. Kvinnor som inte förstår sig själv. Kvinnor som behöver känna sin egen betydelse. Kvinnor som inte kan förstå maktspråk men som ändå låter dem verka över andra kvinnor. Kvinnor! Hör ett sådant vackert ord. En kvinna är en vacker medlem av vårt samhälle. En kvinna kanske tror att kvinnor måste vara i underläge. En kvinna kan tro att allting beror på någon annan. En kvinna älskar ofta en man. En kvinna älskar att längta efter en jämlike, en själsfrände. En kvinna vill finna formerna att ge vidare. En kvinna som tycker om Kvinnodagen kan giva en historia. En kvinna som är intellektuell, vet att allting detta har en viktig slutsats. Det är inte bara mannen som ska förstå kvinnan. Även kvinnan behöver förstå en sådan vacker varelse som hon. Vilken härlig dag. Vilken härlig framtid.