Det vackraste mellan människor är att kunna se och lyssna! Jag lyssnade och fann det jag hörde så gott. Emellan tankarna såg jag att Kulturlunchen gav oss det som är ett av det starkaste. Litteraturen, den klassiska. Ja den som Du känner är betydelsefull. Jag hörde om det vackraste, det mest fullföljda. Vidunderlig litteratur. Ingenting kan vara bättre än detta. När vi hör någon tala, hör vi nya känslor och tankar. Vi begrundar dem nära. Så kan en förvandling ske.