Medan eftermiddagen skrider sitter vi runt bordet på Kulturlunchen i Restaurang Hotell Svea. Idag låg naturen redan vit utanför och hamnen väntade gott. Frågeställningarna var: Hur har Du kommit fram till ett konstnärskap för dansen, författarskapet, texterna och konsten? Var det någon som stöttade, speglade, inspirerade Dig? Vilka sådana bra relationer har Du fått detta ifrån? Så mycket liv det finns. Så mycket liv vi har levt. Och ännu har vi allting stort kvar. Kan vi se och tänka hur det har varit och kommer att vara? Medan eftermiddagen skrider med två tända ljus och en flagga, igen denna andra gång, satt vi lyssnande till varandra mitt i eftermiddagen.