Vilken tur att Du finns, som har gedigna kunskaper i politik där statskunskapen och historien ingår. Du förstår hur ”spelreglerna” ser ut, det är det som är essensen för att kunna skapa ett samhälle där hela stukturer får möjligheter att växa utan bekostnad av de övriga alls. Du kan se det och verbalisera det. Och vi är med som tycker om det mest anständiga, det mest sköna för många fler! Det finns en känsla av rätt hos Er som kan förstå samma. Det finns en känsla av ”fair play”. Det finns en känsla och tanke som direkt har sprungit ur djupa ämneskunskaper där ordet Du är med och respekteras nära, med handling! Ty ordet jag endast, räcker inte!