Strindberg Du min store vän har varit min vän genom tiden. Du gav mig Hemsöborna som filmades 1966 och gav mig olika tankar om människors olika behov att någon kunde tänka vidare hur det skulle gå i ett möte. Du gav mig den ensamme vandrarens tankar som kunde finnas i fullständig frihet trots att ingen alls visste om detta Du just då skrev. Du gav mig de dramatiska texterna med klara dialoger av två som är klart på väg åt olika håll i sina val. Och det är rätt! Du gav mig Din ”heliga vrede”. Varje människas rätta känslor kan ge helig vrede som är rätt och god. Så lärde Du mig. Sedan läste jag allt av Dig som Du har givit ut, vid mina studier i litteratur- och konstvetenskap. Du var fylld, Du var närvarande. Du var en mycket god stilist och expressionist. Du är allt detta fortfarande! I år, hela året, är Ditt år. Hoppas att Strindbergsåret får föra fram allt detta sanna och goda. Grattis! om 11 dagar fyller Du 163 år. Tack för all Din konst och litteratur och dessa känslor!