Det skönaste är att kunna ge sin kunskaper, utan att bestämma över dem. Det finns estetiska kunskaper som går flera hundra år före vår tid och framåt. Det finns viktiga sköna etiska kunskaper som kan variera under 300 år men har en skön viktig liknande grund. Allt detta har vi, som lagt oss vinn om djupa ämneskunskaper i vilket ämne som helst! Så ser Du en dag, att det beslutas en handling eller en förändring precis mitt emot dessa djupa ämneskunskaper. Då kan Du bara försöka ge all Din kunskap på bästa sätt. Och vara nöjd med detta. Och hoppas att de som fick ta del av dem känner in vad de nu vill och behöver bestämma! Ge närheten av Dina viktiga kunskaper och ge hur dessa kan förändras till det bättre! Mer kan Du inte göra!