Så skönt viktigt att konstruera. Tag alla ting och alla de tankar Du hade. Se i alla Dina lådor efter de vackraste tingen. Känn nära vad Du behöver sätta ihop, bygga upp av allt detta Du har. Det kan finnas ting och djupa upplevelser som Du vill sätta ihop som Du vill se, för att göra en känsla av styrka och power in till Dig. Det finns mänsklig makt, ideell makt. Ditt tänkandes makt. Din egen känslas makt. Inflytande. Lägg ihop allting skönt efter lång tid. Och börja om. Se i alla Dina lådor. Se i alla Dina texter och bilder över tiden. Sätt samman allt och känn det skönaste Du har! Och minns allt Du har mitt i!