Tänk att få vara i tusen år som eken kanske, vid Oxenstiernsgatan utanför Radio- och TV-huset i Stockholm! Tänk att ha fått stått där så länge! Sedan kristendomen kom in i vårt land. Tänk att ha fått stått så otroligt länge! Igenom väder och vind igenom höstar och vårar och härliga somrar! Igenom kalla vintrar! I mer än 36 500 dagar (ca 100 år) X 10 = Det är 365 000 dagar! Tänk så mycket eken har utvecklats. Och tänk på alla de där bladen som fortfarande är gröna. Tänk att det finns människor som förstår och känner att de vill rädda den! Vilken tur att det finns människor som förstår och handlar efter detta! Vad vore vi utan denna vackra ek och alla de gamla träden! Vi behöver verkligen låta dem växa nära, så att vi kan känna och se!