Det var så skönt att lyssna, tala och sjunga! Och att sticka och samtala igen. Jag fick hjälp att hitta maskorna och hjälp att tänka Berlin på 1950-talet före muren som byggdes. Och tänka och känna hur det var då, och hur det är nu. Så skönt jag känner att det kommer att gå bra. Både i politiken och för mina närmaste. I politiken stod en människa upp idag, som vågade vara i sina fel och säga sina fel. Och många vågade hålla nära invid detta. Det kommer till slut att giva oss något mycket stort. Vad är väl en människa värd, om inte en respekt för var och en. Det behöver vi bygga långt och väl. Dessa personer, som vill lägga ned all tid för detta behöver vi behandla riktigt väl.