Fantastiskt med e-mail. På några minuter fick jag flera brev och bilder. På några minuter skrev jag flera brev. Så nära allting blir till arbete och de närmaste! Ord går att kopiera. Ord går att skriva nya mycket mer tillförlitliga. Ord kan vara som blommor vid gråa stängda väggar. De öppnar upp och vet nya vägar. De ställer sig på ett helt annat sätt till det som till synes är stilla. Blommor och träd kan finna stigarna fortare än vi kan ana. Och färgen på blommorna kan starkt skapa en öppning. Vad vore vi utan ord och bild och blommor. Och så e-mail förstås, platt ingenting!