Det första askbladet ligger på min Globe-teaterbalkongs ljusbruna golv här. Ett riktigt grönt exemplar, med 6 parblad. Vindarna vindar stort i de stora träden nu. Därför har bladet säkert kommit hit. Det är grönt och svalt starkt och liknar mest det mycket mindre rönnbärsbladet. Vilken kommunikation jag fick direkt in till mig. Ett askblad från Yggdrasil, en ”askr” det evigt gröna världsträdet. Vinden har tagit dem hit. Skälken är stark och myten är stark såsom bladen. Under bladen finns heliga platser har det sagts, från livsträdet. Det är trädet som håller upp människans relationer i naturen. Vackert, öppet och starkt. Vilken dag jag fick efter detta!