Äntligen är jag fri! Äntligen kan jag andas ut då en tidning jag prenumererat på hela tiden kom eller inte kom till fel adress eller annan adress! Att ständigt bevaka behöver jag inte längre. Att ständigt vara beredd till samtal med distributörer behöver jag inte! Att se denna annars mycket viktiga tidning behöver jag inte någon gång mer. Deras logga behöver jag icke mer se. Och jag gläds ändå med alla som älskar denna tidning och som inte vill vara den förutan! Kära sommar jag skall njuta i Din värme! Och äntligen skall jag se de höga träden gunga skönt i vindarna igen!