Att få så vackra röda rosor, är en ynnest! Att få så goda vackra rosor gör mig glad! De doftar härligt här tillsammans med de mörkrosa rosorna och rosa och de små röda rosenknopparna och blå lätta blommor och vita i en ljusblå korg! Så röda rosor och vita eviga pioner med ljuslila brudslöja till, som nu slår ut i full blom! Naturen är min bundsförvant, och blommorna från min födelsedag! Så träden och trädens tusen gröna olika färgers blad! Himlen är ljusblå med vita ulliga moln här utanför! Några flygplan randar emellan molnen. Vinden för de stora kronorna försiktigt, och sant lugnt fram och tillbaka! En hel helg ringer in sin fina tid!