Jag såg ett sådant vackert plakat. Där stod ”Lika lön för kvinnor och män och lika värde!”. Texten var skriven i rött med smala röda sidenband virvlande på var sin sida, långa som på riddartiden. Det är helt rätt, tänkte jag. Vi behöver lika lön och lika värde för att vi skall kunna känna oss tillfreds. Tänk Dig att det sker. Tänk Dig vidare. Vi har redan börjat skapa fonder att lägga undan till jämlika löner. De kommer att växa. Tänk Dig sedan ut i världen, lika lön lika värde, att vi bygger upp fonder på alla kontinenter. Känn hur skönt något sådant skulle vara. Att det sämre trycket mellan kvinnan och mannen skulle förpassas bort! Tänk Dig vad som skulle ske. Vi skulle kunna komma närmare varandra. Och mycket av våldet skulle då också förpassas bort. Ingen skulle vilja ha det. Ingen skulle vilja vara i det. Vi skulle kunna förstå varandra bättre och lyssna bättre och hjälpa varandra bättre. Om vi skapar det som står på plakatet, om vi vågar röra de långa röda sidenduchessebanden, så skulle allting bli helt nytt!