Tillsammans kan vi! Jag hör det, i den utrikespolitiska debatten idag. Lägg ihop intentionerna här så kan vi verka för en förbättring. Vi kommer att kunna göra det! Vi behöver verka för det arbete alla talar om, här och i världen. Vi ser olika handlingar hos oss och vi behöver bara sammanjämka dem. Så många bra tankar vi har tillsammans. Glöm ingen! Hela kvinnligheten och hela manligheten i vårt land och vidare ut i världen. Jag hoppas så att vi ska samverka med alla dem som vill upprätta demokratiska länder och för alla dem som vill utveckla sin ekonomi i samråd med varje kvinna varje man och varje ung person för att kunna bygga en framtid som många fler i världen kan få möjlighet att utvecklas i! Det är februari och alla växter väntar bara att få möjlighet att skjuta fart här för ett gott liv! Ett gott liv är att ge möjlighet till de unga att sätta en bättre agenda. Det är vi äldre som skall möjliggöra detta. Det är vi äldre som skall ge de unga plats! Skapa det och det kommer en bättre framtid som vi kommer att leva gott i.