Jag har kommit på någonting! Det är vi som är godheten – om vi väljer det! Det är vi som ger ljus och lugn, som ger omsorg och böner. Det är vi själva som öppnar i en krets till dem som står utanför. Det är vi som lyssnar till förståelse. Och ger förståelse. Det är vi som ger hälsningar till dem som inte har eller ser sig för små. Det är vi som respekterar dem så att de vill växa. Det är vi som lyssnar och handlar efter det, för vi tycker om det. Vi är varma varelser som vill andra väl här mitt i den självklara snön som driver ned!