Det ofattbara är oförklarligt! Det ofattbara är så fantastiskt ofattbart att gränserna går undan. Pusselbitarna förändras. De är stora när de ska vara små. Och ojämna när de förväntades vara jämna. De är osynliga när de skall synas. Och synliga plötsligt. Det ofattbara har hänt! Det är vitt vitt vitt. Och kallt kallt kallt! Sedan drar vindarna ihop det till skaror av det, så det blir stora drivor som sätter P för vägen. Det oförklarliga är så fantastiskt annorlunda att min beundran ändå finns här! Det är lysande vitt i en vit värld i en kall värld i en blåsande värld. Och detta förändrades så fort. I vilken fantastisk natur vi lever!