Vad skönt att de unga ställer krav! De vill förändra något som inte fungerar till något som gör det! De vill förnya ledningar som suttit där så länge. De vill förnya dem för att kunna ändra på något som är fel som alls inte längre fungerar, som håller tillbaka det nya som vill komma ut. Lyssna på dem när de ber det! Lyssna på dem och förstå det fina som kan leda till det. Förnyelse är så vackert! Jag hoppas att den förnyelsen leder till mer öppenhet. Det kommer att ge oss alla en mycket skönare framtid, när vi förstår att stiga åt sidan när vi behöver det!