En vacker konstsmideshall och smedja är byggd i en väl tilltagen glänta i skogen. Den finns nu öppnad för alla att besöka på Österlen. Byggnaden själv, är som ett konstverk. Den ligger precis lagom under himlen, med de gröna träden skönt runt ikring sig. Konstsmidesmästaren Berth Johansson har skapat detta med sina medarbetare. Konstsmide, konstsmideshall och en utbildning i konstsmide finns här. Smedjan är en fantastisk välformulerad hög rektangel, fylld av smidesstäd, smidesstänger, smidesjärn, släggor och huggmejslar som bara väntar var och en på att få bli vidrörd. Ässjan är stor, där mästaren själv och eleverna kan få plats. Allting här är öppet och generöst tilltaget. Konstsmidesmästarens verk är öppna och enkla och komplicerade. Vigheten och smäckerheten leker. Formerna och materialen är alltid skapade nära varandra. Ingen blir någonsin underställd. Idéerna i materialen har blivit till formerna. Icke heller där någon underställd, bara framtagen. Organiska former finns inspirerade nära från naturen. Dessa skulpturer växer hela tiden, som om materialet verkligen lever. Se skulpturen ”filosof”! Hur har detta gått till? Åk dit Du med! Det finns en skylt vid vägen i S:t Olof att följa och från väg 9 vid Rörum, att följa till konstsmidets mittpunkt ”Smedja Volund”, i den ljusa öppningen i den urgamla skogen. Smeden Volund, ur den Poetiska Eddan, som smidde sjuhundra guldringar och blev fasttagen medan han väntade på sin käraste har givit konstsmedjan sitt namn.