En vacker högrest vänlig människa stod framför oss och berättade. Det var Carl Piper som berättade om ”Konsten att driva ett fideikommiss”. Hela det starkt vitmålade uthuset på Tjörnedalagården var fullt av människor som satt helt tysta och ville höra. Vi hörde om Becks svarta guld som blev den driftiga Christina Pipers röda guld. Om hela fabriken där många många människor levde och arbetade. Folkmängden var under en viss tid större än i Malmö. Vi fick höra om fortsättningen med hur naturen kan skyddas i sina ekosystem samtidigt som ett gott jord- och skogsbruk kan bedrivas. Det går om vi arbetar för det! Han berättade om framtiden hur vi inte ska låta någon driva oss bort av stora bolag som bedriver provborrning efter fossil gas. Vi som är med, arbetar för att en lag skall skapas så detta aldrig kan äga rum. Tack för de viktiga orden, säger jag efter en föreläsningskväll med både själsmat och magmat. Rösta rätt säger jag. Rösta på dem som vill skapa en ny minerallag för att vi och naturen skall få leva gott samman!