Nu förstår jag hur mycket vi behövs för dem som inte har så mycket. Det är vackert att Du och jag tänker på andra som har det svårt. Att vi tänker på politiska alternativ, för att de som har det mycket svårt också skall få komma till sin rätt. Rätt är att tänka gott för andra och för sig själv! Skönt är att vara nära och känna sitt liv och andras. Gott är att känna sitt eget liv mycket fint – och att unna andra något mycket fint oavsett varifrån de kommer. Sant är att det går en skiljelinje emellan människor som vill fint för andra och fint för sig själv – och bara vill fint för sig själv!