Tusentals små veckade blad som ska växa sig stora finns i alla träd nu. Gröna veckade varelser gryr som nya individer. Vecken finns där för att de ska kunna veckla ut sig. I varje träd strömmar sav som ger näring till dessa för att de ska kunna växa sig stora. Som musik är det, med varje tonart hörbar om Du lyssnar. Tusentals, miljontals skjuter gröna strån upp för kalvarnas grönbete, deras första. Miljardtals gröna strån växer också på de nyss bruna åkrarna, för att få bli säd som får bli bröd. Det gröna sprudlar! Det gröna jublar! Du kan höra det nu om Du vill!