En dag ska snart komma då vetenskapen samarbetar mer över gränserna, det är det vackraste livet att veta. En dag skall komma då delar ur vetenskapen som inte tar sin grund både i miljön och arvet kommer att ses som felsteg – att delarna är felaktiga utan sin helhet. En dag kommer för dem, som vill finna kunskaper om den komplicerade sanningen, för att vi ska kunna bygga en vacker värld. Varje dag som går, går närmare den!